Adli Belge İnceleme Kursu 1. Duyuru

Adli Belge İnceleme Kursu 1. Duyuru

Değerli Adli Bilimciler,

12-15 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan 15. Adli Bilimler Kongresinde Derneğimiz tarafından 10-11 Nisan 2018 tarihlerinde paralel oturum şeklinde Adli Belge İnceleme Kursları düzenlenmiştir. Kurslar ile ilgili açıklamalar ve kurs programları aşağıdadır.
ABİDER YÖNETİM KURULU
  TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-I (TEORİK)*

Saat Konu
1 Giriş ve Temel Kavramlar
1 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Adli Belge İncelemelerinin Dünü-Bugünü
2 Adli Belge İncelemelerinde Yasal Prosedürler
2 Adli Belge İnceleme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar
1 El yazısının Anatomo-Nöro-Fizyolojisi
2 Yazı Materyalleri (Kağıt, kalem, mürekkep, v.b.)
2 Sorgulanan ve Karşılaştırma Belgeleri Ayırımlar-Özellikler
1 Belgelerin Korunması, Taşınması
2 El yazısı Tanı Unsurları-Majör Deliller
2 Adli Belge İncelemelerinde Rastlantısal Bulgular-Minör Deliller-I
2 El yazısını Etkileyen Dış ve İç Etmenler
2 Sahtecilik Konusunda Temel Bilgiler

Toplam    20 SAAT

 

 

TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-II (TEORİK+UYGULAMA)**

Saat Konu
2 İz İncelemeleri
1 Suret Belgeler (fotokopi, fax, karbon nüsha v.b.) Üzerinde İncelemeler
1 Hasarlı (yanmış, yırtılmış, ıslanmış, v.b.) Belgeler Üzerinde İncelemeler
2 Sahtecilik ve İğfal Kabiliyeti
1 Adli Bilimler ve Etik
2 Olay Yerinden Delillerin Toplanması, Görüntülenmesi, Taşınması ve İncelenmesi
2 Adli Belge İncelemelerinde Minör Bulgular
3 Dosya Tartışması
3 Örnek Dosyalar Üzerinden Yazı, İmza ve Sahtecilik İncelemeleri
3 Adli Belge İncelemelerinde (Örnek Olgularla Birlikte) Rapor Tanzimi

Toplam    20 SAAT
TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-I için:

 • En az 4 yıllık lisans mezunu olmak gereklidir.
 • Bu eğitime alınması planlanan kişi sayısı 25’dir.
 • Aşırı talep olması halinde kontenjan artırımı dernek yönetim kurulu yetkisindedir ve bu sayfadan duyurulacaktır. Ayrıca ABİDER Tüzüğünde diğer üyelik şartlarını taşıyan kişilere öncelik verilecektir. Bu nedenle kursa katılamayan kişilerin yatırmış oldukları ücretler bir sonraki kurs için geçerli olabileceği gibi isteyenlere iade edilecektir. Katılımı kabul edilmiş olup kursa katılmayan kişilerin yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
 • Bu eğitime katılanların “İleri Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi” alabilmeleri için ABİDER tarafından ileri bir tarihte düzenlenecek 20 kredilik “Temel Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi II” ‘ye katılmaları gerekmektedir.
 • Bu eğitime katılanlara “TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-I” katılım belgesi verilecektir.
 • Kurs katılım ücreti 1250 TL olup Derneğin Garanti Bankası İstanbul Üniversitesi Şubesi (MÜŞTERİ NO: 40925587 HESAP NO: 521/6299284)
  “TR62 0006 2000 5210 0006 2992 84” IBAN hesabına yatırılmalıdır.
 • Kursa katılım için aşağıdaki başvuru formu doldurulmalı ve ücret yatırıldığına dair belge ile birlikte Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Gürsel ÇETİN’e ait drgurselcetin@gmail.com eposta adresine gönderilmelidir. Kursa katılacak olanlar Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, ücret yatırılmış olması kesin katılım hakkı vermeyecektir.
 • Son başvuru tarihi 30 Mart 2018 olup, başvuran herkesin kabul edilsin veya edilmesin eposta adreslerine son başvuru tarihinden sonra bir hafta içinde dönüş yapılacaktır.

** TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-II için:

 • ABİDER’in daha önce gerçekleştirdiği “Temel Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi I” programına katılmış olması gereklidir. Derneğimiz Eğiticilerinin görev aldığı başka programlara katılmış olanlar ve bunu belgeleyebilenler de bu programa başvurabilir. Derneğimiz Yönetim Kurulunca katılınan programın yeterli görülmesi halinde başvurular kabul edilecektir. Bu durumda olanlar daha sonra düzenlenecek “İleri Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi” ne katılıp başarılı olması halinde sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Bu eğitime katılanlara “TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-II” katılım belgesi verilecektir.
 • Katılımı kabul edilmiş olup kursa katılmayan kişilerin yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
 • Kurs katılım ücreti 1250 TL olup Derneğin Garanti Bankası İstanbul Üniversitesi Şubesi (MÜŞTERİ NO: 40925587 HESAP NO: 521/6299284)
  “TR62 0006 2000 5210 0006 2992 84” IBAN hesabına yatırılmalıdır.
 • Kursa katılım için aşağıdaki başvuru formu doldurulmalı ve ücretin yatırıldığına dair belge ile birlikte Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Gürsel ÇETİN’e ait drgurselcetin@gmail.com eposta adresine gönderilmelidir. Kursa katılacak olanlar Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, ücret yatırılmış olması kesin katılım hakkı vermeyecektir.
 • Son başvuru tarihi 30 Mart 2018 olup, başvuran herkesin kabul edilsin veya edilmesin eposta adreslerine son başvuru tarihinden sonra bir hafta içinde dönüş yapılacaktır.

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*