1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi

DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Adli Bilimler alanında son yıllarda inanılmaz bir gelişme söz konusudur ve her bilimsel disiplinin bir adli boyutu eklenmekte ve eklenen her alt disiplin de kendi alt kısımlarına ayrılarak (çeşitlenerek) büyük bir bütünün parçaları haline dönüşmektedir. Adli belge inceleme de önemi ve değeri giderek artan bir Adli Bilimler alt alanı olarak göze çarpmaktadır..